Mléko A 2

Krávy plemene Jersey produkují mléko A2 

Informace do článku převzaty od australské společnosti A2milk:

Jako "Mléko A2" bylo pojmenováno kravské mléko neobsahující protein s názvem ß-kasein A1. Existují velmi přesvědčivé důkazy o tom, že ß-kasein A1 může být jedním z hlavních rizikových faktorů srdečních onemocnění u dospělých osob a rovněž může přispívat k progresi diabetu. V případě srdečních onemocnění jsou tradičně za hlavní rizikové faktory považovány:

* Kouření

* Vysoká spotřeba nevhodného tuku

* Vysoká hladina cholesterolu v krvi

* Obezita

Korelace ß-kaseinu A1 se srdečními chorobami je  však vyšší, než u všech výše jmenovaných faktorů!!! Je to dosud nejsilnější rizikový faktor, který byl kdy objeven. Rovněž bylo prokázáno, že fragmenty ß-kaseinu způsobují oxidaci LDL-cholesterolu, o které se předpokládá, že iniciuje srdeční onemocnění. K těmto závěrům vedla dlouhodobá sledování skupiny dospělých mužů, u nichž při konzumaci běžných mléčných bílkovin nebyl pozorován  žádný vztah mezi zhoršením srdečních onemocnění, event. úmrtím, zatímco při odstranění všech mléčných proteinů s výjimkou ß-kaseinu A1 se výsledky velmi výrazně změnily. Mezi spotřebou ß-kaseinu A2 a srdečními chorobami žádný podobný vztah neexistuje. Riziku, které představuje pití mléka obsahujícího ß-kasein A1, se  lze vyhnout tím, že spotřebitelé budou mít možnost si vybrat mléko pouze s ß-kaseinem A2 ("čisté mléko A2"). Tento objev Dr. C. McLachlana byl podnětem Howardu Patersonovi k vytvoření Společnosti A2, která se problematikou ß-kaseinu začala zabývat. Několik mezinárodně uznávaných nezávislých laboratoří dokončuje výzkumné programy na toto téma, jejichž výsledky se očekávají v druhé polovině roku 2003.

Odkud ß-kasein A1 pochází?

V každém litru mléka je přibližně 130 g sušiny, která je tvořena sacharidy (laktóza, 37 %), tuky (31 %), proteiny (26 %) a popelovinami (6 %). Proteiny se dále ještě rozdělují na dvě hlavní skupiny, a to kasein (21 %) a syrovátkové bílkoviny (5 %). V kravském mléce existují tři typy kaseinu, označované jako α-kasein (48 %), ß-kasein (39 %), u kterého  se dále ještě rozlišují formy A2, A1. Jednotlivé typy se mohou vyskytovat v různých variantách v závislosti na genetickém vybavení krávy, od které se mléko získává. Kupříkladu krávy plemen Jersey, Brown Swis a krávy Normandského skotu produkují mléko s ß-kaseinem A2, zatímco ostatní vysokoprodukční plemena produkují mléko s ß-kaseinem A1.

Rozdíl mezi ß-kaseinem A1 a A2

Rozdílné vlastnosti těchto dvou variant ß-kaseinu tvoří páteř výzkumu společnosti A2. Před několika tisíciletími žili předkové dnešního moderního dobytka především v Asii a na Středním východě. Tyto "původní"  krávy měly geny pouze ß-kaseinu A2. Poté, co byly domestikovány, asi v době 500 let před Kristem, se rozšířily do severní Evropy a jižní Afriky. V průběhu této rozsáhlé migrace se geny ß-kaseinu změnily. Bylo prokázáno, že varianta ß-kaseinu A1 se vyvinula přírodní mutací varianty A2. (Gen ß-kaseinu byl poprvé rozštěpen na jednotlivé varianty M. P. Thompsonem v roce 1962. Pro zjednodušení ale nebyly bohužel označeny chronologicky podle svého vývoje). Kaseiny jsou tvořeny aminokyselinami, jejichž pořadí, ve kterém jsou vzájemně spojeny, definuje jednotlivé varianty kaseinu. U ß-kaseinu A2 je aminokyselina prolin na 67. pozici aminokyselinové sekvence. Při mutaci A2 na A1 se tento prolin přeměnil na histidin, čímž došlo ke změně sekvence aminokyselin a vytvořila se nová varianta ß-kaseinu. Při trávení ß-kaseinu A1 dochází působením trávicích enzymů ke štěpení aminokyselinového řetězce před histidinem na 67. pozici. Struktura ß-kaseinu A2 toto štěpení neumožňuje. Výsledkem štěpení ß-kaseinu A1 je fragment nazvaný ß-kasomorfin 7 (BCM-7). Beta-kasomorfin je předmětem zprávy a patentu novozélandského výzkumného ústavu a výboru pro mléko Fonterra. Bylo prokázáno, že BCM-7 je biologicky aktivní a vykazuje, mimo jiné, vlastnosti podobné opiu. Výsledky výzkumu, nezávislého na společnosti A2 i Fonterra, rovněž ukázaly, že krysy, kterým byl injektován BCM-7, vykazují symptomy podobné schizofrenii. Bylo prokázáno, že BCM-7 ovlivňuje faktory spojené se srdečními chorobami, jako je agregace krevních destiček či oxidace LDL. Beta-kasein A2 tvorbu BCM-7 neumožňuje. Proto společnost A2 prosazuje uvedení na celosvětový trh mléko A2, které by eliminovalo riziko spojené s konzumací ß-kaseinu A1.

Zdroj: a2milk.com.au/